Red Bull Mobile
1 zł
Pierwszy miesiąc subskrypcji za 1 zł
∞ internet
Nielimitowany Internet na pół roku
Bez limitu
Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i w roamingu w UE
40 zł
40 zł za subskrypcję na 30 dni. Cena uwzględnia rabat 5 zł za zgody marketingowe

Kiedy można zerwać umowę bez kary? 

Porady

Kiedy można zerwać umowę bez kary? 

Znalazłeś lepszą ofertę na telefon? Chcesz zmienić operatora? Uważaj! Za zerwanie umowy przed czasem operator może naliczyć olbrzymią karę. Są jednak przypadki, kiedy możesz zmienić operatora i zerwać umowę bez naliczenia kary… 

Na rynku telefonicznym jest prawdopodobnie wiele ofert lepszych niż ta z której aktualnie korzystasz. To całkowicie normalne: operatorzy prześcigają się w przyciąganiu nowych abonentów, obiecując wielkie korzyści dla nowych klientów. Niższy abonament, tańsze smartfony w super ofercie, albo ciekawe promocje przy łączeniu usług – to standard od lat. 
Są więc tacy, którzy zmieniają operatorów jak rękawiczki, przenosząc numer od jednego do drugiego. Jednak zanim zdecydujesz się na zmianę operatora, dobrze przeanalizuj swoją umowę. Za jej zerwanie możesz bowiem otrzymać karę. 

Kara za zerwanie umowy telekomunikacyjnej

Umowa z operatorem telefonii w zasadzie nie różni się zbytnio od innych umów handlowych, lub cywilnoprawnych. Jak w każdej umówię, strony umawiają się na świadczenie jakiejś usługi przez jakiś czas (z reguły est to 24 lub 36 miesięcy). Nic dziwnego, że zerwanie umowy przed jej końcem, musi wiązać się z jakimiś opłatami.

Ile wynosi kara za zerwanie umowy telekomunikacyjnej? 

Najczęściej – i tak mówi o tym prawo telekomunikacyjne – jest to należność za pozostały do końca okres umowy. Nie jest to więc „kara”, w sensie „dodatkowej opłaty”, lecz wynikające z umowy opłaty, które operator chce sobie zagwarantować. Zależą one od tego, w którym momencie umowy  zostanie ona zerwana.

Prawo telekomunikacyjne mówi o tym jasno:

Art. 71a. [Rozwiązanie umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i jego skutki]

„Abonent, o którym mowa w art. 71, żądając przeniesienia przydzielonego numeru może rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą usług bez zachowania terminów wypowiedzenia określonych w rozwiązywanej umowie. W takim przypadku abonent jest obowiązany do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy usług w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia, nie wyższej jednak niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy, powiększonej o roszczenie związane z ulgą przyznaną abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia trwania umowy.”

Jeśli więc zerwiesz umowę na 3 miesiące przed jej końcem, będziesz musiał zapłacić za 3 miesiące z góry. Czyli, jeżeli Twój abonament wynosi 50 zł/ mies. To kara za zerwanie umowy wynosi teoretycznie 3 x 50 = 150 zł. Ale to tylko teoria.

Jednak zaległe należności to jeszcze nie wszystko…

W przypadku zerwania umowy przez abonenta operatorzy naliczają jeszcze dodatkowe opłaty. Są to hipotetyczne ulgi, które niby otrzymaliśmy podpisując umowę promocyjną. Faktycznie, jeśli przyjrzymy się uważnie swojej umówię znajdziemy tam stawki bez promocji – według których nikt z nas nie zgodziłby się podpisać żadnej umowy. Mogą to więc być:

 • Opłata aktywacyjna – 200 zł, (w promocji jedynie 0 zł)
 • Zniżki za zgody marketingowe – 10 zł / mięs.
 • Zniżki za terminowe płatności – 10 zł / mies.
 • promocyjne ceny za urządzenie – 500 zł różnicy.
 • itp. 

Operatorzy, chcąc zagwarantować sobie stabilność umów narzucali niekiedy tak wysokie wysokie ceny za owe „promocje”, że praktykami takimi zajął się UOKiK. Obecnie wysokość kary za zerwanie umowy nie może więc rosnąć w nieskończoność.

Jaką maksymalnie karę może naliczyć operator?

Dzisiaj więc, operator zgodnie z cytowanym prawem telekomunikacyjnym może naliczyć maksymalnie karę w wysokości abonamentu za cały maksymalny okres umowy. Na przykład, jeśli umowa podpisywana jest na dwa lata, a abonament miesięczny wynosi 50 zł, oznacza to, że w ciągu całej umowy operator może liczyć na maksymalnie 24×50 = 1200 zł. Załóżmy, że z tytułu utraty ulg i promocji operator za zerwanie umowy do pozostałych miesięcy nalicza dodatkowe opłaty. Dziś kara umowna nie może być wyższa niż 1200 zł a ulga powinna być liczna proporcjonalnie do okresu, z jakiego rezygnuje abonent.

Czy można zrezygnować z umowy bez płacenia kary?

Oczywiście. Umowa zawsze może być wypowiedziana przez jedną ze stron w przypadku zmian jej warunków. Operator może przestać świadczyć usługę w przypadku braku płatności. I podobnie abonent może wypowiedzieć umowę bez kar umownych w przypadku, kiedy zmiana jest po stornie operatora i nie została uzgodniona ani zaakceptowana. Oczywista sytuacją jest przerwa lub brak świadczenia usług, lub świadczenie niezgodne z ustaleniami. Innym przypadkiem – z którego często nie zjemy siebie sprawy – jest wprowadzenie przez operatora określonych zmian w umowie. Może to być zmiana w regulaminie, który stanowi część naszej umowy. O ile operator ma obowiązek poinformować nas o wprowadzanych zmianach (co często robi przy okazji dzięsiątków maili), o tyle to my musimy podjąć decyzję o wypowiedzeniu. Warto więc śledzić korespondencje.

Jak poprawnie wypowiedzieć umowę?

Jak przy każdej umowie, wypowiedzenie zazwyczaj wymaga zachowania formy pisemnej i przesłania wypowiedzenia: 

 • listem poleconym, 
 • za pośrednictwem Punktu Obsługi Klienta, 
 • lub mailem wskazanym w umówię (tylko z adresu mailowego podanego na umowie).

Co powinno zawierać wypowiedzenie?

 1. Numer telefonu, którego dotyczy rezygnacja,
 2. Twoje dane osobowe np. PESEL lub firmy np. NIP lub REGON,
 3. Twój podpis,
 4.  Informację na temat rezygnacji,
 5. Opcjonalnie: podanie powodu rezygnacji.

Termin wypowiedzenia umowy

Przenoszenie numeru do nowego operatora trwa jakiś czas i nie da się go zorganizować z dnia na dzień. Umowy rozwiązuje się z miesięcznym okresem wypowiedzenia z zachowaniem okresu rozliczeniowego (na przykład w drugiej połowie miesiąca). Jeśli więc wiesz, że będziesz planował taki proces najlepiej zrobić to pod sam koniec umowy – kiedy kara za jej zerwanie będzie niewielka, albo żadna. Najlepiej umowę z nowym operatorem podpisać wcześniej ze wskazaniem terminu jej rozpoczęcia. Nowy operator w imieniu klienta wysyła wniosek o przeniesienie numeru pilnując terminów tak, aby abonent nie otrzymał kary.

Jaka umowa zabezpiecza przed karami?

Jeśli nie chcesz płacić kar za zerwanie umowy i zachować elastyczność masz dwa rozwiązania. 

 1. Możesz podpisać standardową umowę telekomunikacyjną na czas nieokreślony. Każdy operator oferuje taką możliwość. Zazwyczaj też zwykła umowa na czas określony zamienia się w umowę na czas nieokreślony po upłynięciu jej terminu. Umowy takie można rozwiązać z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 2. Możesz też korzystać z subskrypcji. To nowa forma, działająca na zasadzie podobnej do platform streamingowych takich jak Netflix czy Spotify. Pisaliśmy o nich w tym artykule. W Polsce ofertę tego typu oferuje Red Bull MOBILE. Poza dostępem do dropów i wyjątkowych treści ze świata Red Bulla oferta ta da Ci elastyczność i bezpieczeństwo, że możesz zakończyć ją bez konieczności płacenia kary. 

udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest

Zobacz również

Jak zrobić zdjęcie gwiazd telefonem? 

Na codzień wszystko fotografujesz już smartfonem? Super! A czy próbowałeś już robić zdjęcia gwiazd telefonem? Jeśli tak – to wiesz, że nie jest to bułka z masłem! Aparaty fotograficzne w naszych telefonach robią coraz lepsze zdjęcia. Kiedy chcemy dokumentować różne

przeczytaj artykuł »

Wszelkie sprawy załatwisz za pomocą chatu w aplikacji Red Bull MOBILE. Jeżeli nie masz aplikacji to:

Skanuj QR kod

Zeskanuj kod aparatem w swoim smartfonie, żeby pobrać aplikację.