Pierwsza faktura

pierwsza faktura

dlaczego kwota na pierwszej fakturze jest wyższa?

Jeśli jesteś nowym Klientem Play lub dokupiłeś kolejną ofertę, otrzymasz fakturę, na której będzie widoczna m.in:

  • Jednorazowa opłata aktywacyjna
  • Abonament proporcjonalny od dnia aktywacji do zakończenia cyklu rozliczeniowego
  • Abonament za usługi w pełnej kwocie z góry naliczony za następny miesiąc

dlaczego otrzymałem korektę po przedłużeniu umowy?

Jeśli przedłużyłeś umowę w trakcie okresu rozliczeniowego, otrzymasz od Play fakturę korygującą do poprzedniej faktury, gdzie naliczona została opłata abonamentowa w pełnej kwocie. Korekcie podlegać będzie opłata abonamentowa od dnia zmiany taryfy na nową do końca cyklu rozliczeniowego.

Faktura, która zostanie wystawiona po przedłużeniu umowy (podpisanym aneksie), będzie uwzględniała:

  • opłatę za okres od podpisania nowej umowy/aneksu do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, naliczoną zgodnie z warunkami aneksu
  • opłatę za pierwszy pełny okres rozliczeniowy, naliczoną zgodnie z warunkami aneksu

jakie pozycje znajdują się na fakturze

Na pierwszej fakturze mogą znaleźć się następujące pozycje:

  • Jednorazowa opłata aktywacyjna – opłata za uruchomienie nowej usługi
  • Opłata abonamentowa za niepełny okres rozliczeniowy – opłata naliczona od dnia aktywacji usługi do końca okresu rozliczeniowego
  • Opłata abonamentowa za kolejny, pełny okres rozliczeniowy – opłata abonamentowa naliczona z góry za kolejny miesiąc (Okres Rozliczeniowy), w którym dopiero skorzystasz z usług,
  • Opłaty za wykorzystane usługi telekomunikacyjne przekraczające wartość abonamentu – koszt usług przekraczających wartość Twojego abonamentu, np. w abonamencie masz 1000 bezpłatnych minut, a za każdą kolejną płacisz zgodnie z cennikiem,
  • Opłaty za usługi pozaabonamentowe – informacje na temat usług rozliczanych poza abonamentem uzyskasz na fakturze w sekcji „Wykaz opłat poza abonamentem”

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak czytać fakturę, przeczytaj instrukcję.