Bonus za doładowanie

bonus za doładowanie

doładowania Red Bull MOBILE SieMa na kartę

kwota doładowania
bonus
połączenia
wychodzące
połączenia
przychodzące
5-9 zł
100 MB
5 DNI
5
DNI
65
DNI
10-24 zł
1 GB
10 DNI
10
DNI
70
DNI
25-49 zł
10 GB
30 DNI
30
DNI
90
DNI
50-99 zł
20 GB
100 DNI
100
DNI
160
DNI
100-299 zł
40 GB
150 DNI
150
DNI
210
DNI

doładowania Red Bull MOBILE SieMa na kartę PL

kwota doładowania
połączenia
wychodzące
połączenia
przychodzące
5-299 zł​
365
DNI
455
DNI

doładowania i ważność konta dla Red Bull MOBILE Energy na kartę 5 zł

wartość doładowania
bonusowy
internet
połączenia
wychodzące
połączenia
przychodzące
5-9 zł
100 MB
NA 5 DNI
5
DNI
65
DNI
10-24 zł
1 GB
NA 10 DNI
10
DNI
70
DNI
25-49 zł
10 GB
NA 30 DNI
30
DNI
90
DNI
50-99 zł
20 GB
NA 100 DNI
100
DNI
160
DNI
100-299 zł
40 GB
NA 150 DNI
150
DNI
210
DNI

doładowania i ważność konta dla Red Bull MOBILE na kartę 9 zł

wartość doładowania
bonusowy
internet
połączenia
wychodzące
połączenia
przychodzące
5-9 zł
10 MB
5
DNI
65
DNI
10-24 zł
100 MB
10
DNI
70
DNI
25-49 zł
1 GB
30
DNI
90
DNI
50-99 zł
2 GB
100
DNI
160
DNI
100-299 zł
2 GB
150
DNI
210
DNI

regulaminy