#0d2143

Niezbędne dokumenty

Sprawdź jakie dokumenty będą Ci potrzebne, żeby podpisać umowę z Red Bull MOBILE. Pamiętaj, aby przed podpisaniem umowy sprawdzić czy dokumenty są ważne.

Osoba fizyczna (obywatelstwo polskie)

Do podpisania umowy z Red Bull MOBILE potrzebne Ci będą dwa aktualne dokumenty:

1. Dowód osobisty.
2. Jeden z dokumentów z poniższej listy:

Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę  

Zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia.
Przy zakupie w Punkcie Obsługi Klienta - umowa na okres przynajmniej 6 miesięcy.
Przy zakupie w Telesprzedaży lub Sklepie internetowym - umowa na okres przynajmniej 4 miesięcy.

Legitymacja emeryta lub rencisty  

Ważna przez cały czas obowiązywania podpisywanej umowy lub bezterminowo.

Legitymacja studencka wydana przez polską uczelnię  

Ważna w dniu podpisywania umowy

Legitymacja służbowa wydana przez urząd lub instytucję państwową 

Ważna w dniu podpisywania umowy

Faktura za telefon komórkowy z bieżącym saldem 0 lub potwierdzeniem wpłaty 

W zależności od wybranej oferty wymagamy bieżącej faktury VAT, lub 3 ostatnich faktur.

Faktura za prąd lub gaz z bieżącym saldem 0 lub potwierdzeniem wpłaty

Zaświadczenie o otrzymywaniu emerytury lub renty 

Ważne przez miesiac od daty wystawienia.
Dokument jest honorowany tylko przy zakupie w Punkcie Obsługi Klienta

Decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, decyzja o waloryzacji świadczenia

Decyzja o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego wystawiona przez ZUS lub Urząd Pracy 

Ważna na cały okres trwania umow

Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych wystawione przez Urząd Gminy 

Wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających podpisanie umowy

Potwierdzenie wpłaty KRUS 

Ważne przez 3 miesiące od daty płatności

Nakaz płatniczy na zobowiązanie pieniężne w sprawie wymiaru podatku rolnego na rok bieżacy lub następny, wystawiony przez Urząd Gminy lub decyzja w sprawie podatku rolnego na rok bieżacy lub następny, wystawiona przez Urząd Gminy

Potwierdzenie wpłaty ZUS, zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS 

Deklaracja aktualna, czyli za bieżący lub poprzedni miesiąc

Indeks

Zaświadczenie z dziekanatu 

Ważne przez 30 dni od daty wystawienia

Legitymacja studium policealnego, szkoły policealnej, kolegium 

Ważna w dniu podpisywania umowy

Legitymacja służb mundurowych

Faktura za telewizję kablową z bieżącym saldem 0 lub potwierdzeniem wpłaty 

Wystawiona przez jednego z operatorów: Cyfra Plus, Polsat Cyfrowy, N, Aster, UPC, Multi Media, Vectra, Toya, Spray
Przy zakupie w Punkcie Obsługi Klienta - wymagana jest jedna faktura
Przy zakupie w Telesprzedaży lub Sklepie internetowym - w zależności od wybranej oferty wymagamy bieżącej faktury VAT, lub 3 ostatnich faktur

Faktura za internet z bieżącym saldem 0 lub potwierdzeniem wpłaty 

Wystawiona przez jednego z operatorów: Cyfra Plus, Polsat Cyfrowy, Aster, UPC, Multi Media, Vectra, Sferia, Neostrada, Netia, Orange, Plus, T-mobile, Play, Spray.
Przy zakupie w Punkcie Obsługi Klienta - wymagana jest jedna faktura
Przy zakupie w Telesprzedaży lub Sklepie internetowym - w zależności od wybranej oferty wymagamy bieżącej faktury VAT, lub 3 ostatnich faktur

Karta kredytowa 

Karta kredytowa jest honorowana tylko przy zakupach w Punktach Obsługi Klienta

Potwierdzenie wpłaty kaucji (co najmniej 750 zł) 

Potwierdzenie wpłaty kaucji jest honorowane tylko przy zakupach w Punktach Obsługi Klienta

W przypadku podpisywania aneksu do obowiązującej umowy poprosimy Cię tylko o okazanie dowodu osobistego.
Jeśli jesteś abonentem Play lub przenosisz numer od innego operatora, również wystarczy tylko Twój dowód osobisty.

Osoba fizyczna (obywatelstwo inne niż polskie)

Do podpisania umowy z Red Bull MOBILE potrzebne Ci będą trzy aktualne dokumenty:

1. Paszport lub dowód osobisty (dowód osobisty wydany w kraju należącym do Unii Europejskiej).
2. Karta stałego pobytu, ważna przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Jeden z dokumentów z poniższej listy:

Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub pozwolenie na pracę 

Ważna przez 30 dni od daty wystawienia

Legitymacja studencka wydana przez polską uczelnię 

Ważna w dniu podpisywania umowy

Faktura za telefon komórkowy z bieżącym saldem 0 lub potwierdzeniem wpłaty

Faktura za telefon stacjonarny z bieżącym saldem 0 lub potwierdzeniem wpłaty

Faktura za prąd lub gaz z bieżącym saldem 0 lub potwierdzeniem wpłaty

Faktura za telewizję kablową z bieżącym saldem 0 lub potwierdzeniem wpłaty 

Wystawiona przez jednego z operatorów: Cyfra Plus, Polsat Cyfrowy, N, Aster, UPC, Multi Media, Vectra, Toya, Spray.

Faktura za internet z bieżącym saldem 0 lub potwierdzeniem wpłaty 

Wystawiona przez jednego z operatorów: Cyfra Plus, Polsat Cyfrowy, Aster, UPC, Multi Media, Vectra, Sferia, Neostrada, Netia, Orange, Plus, T-mobile, Play, Spray

Karta kredytowa 

W przypadku podpisywania aneksu do obowiązującej umowy poprosimy Cię tylko o okazanie dowodu osobistego lub paszportu.