Dokumenty niezbędne do podpisania umowy

dokumenty niezbędne do podpisania umowy

Sprawdź jakie dokumenty będą Ci potrzebne, żeby podpisać umowę z Red Bull MOBILE. Pamiętaj, aby przed podpisaniem umowy sprawdzić czy dokumenty są ważne.

osoba fizyczna (obywatelstwo polskie)

Do podpisania umowy z Red Bull MOBILE potrzebne Ci będą dwa aktualne dokumenty:

  1. Dowód osobisty.
  2. Jeden z dokumentów z poniższej listy:

W przypadku podpisywania aneksu do obowiązującej umowy poprosimy Cię tylko o okazanie dowodu osobistego.

Jeśli jesteś abonentem Play lub przenosisz numer od innego operatora, również wystarczy tylko Twój dowód osobisty.

osoba fizyczna (obywatelstwo inne niż polskie)

Do podpisania umowy z Red Bull MOBILE potrzebne Ci będą trzy aktualne dokumenty:

  1. Paszport lub dowód osobisty (dowód osobisty wydany w kraju należącym do Unii Europejskiej).
  2. Karta stałego pobytu, ważna przez cały okres obowiązywania umowy.
  3. Jeden z dokumentów z poniższej listy:

W przypadku podpisywania aneksu do obowiązującej umowy poprosimy Cię tylko o okazanie dowodu osobistego lub paszportu.